The Soilless Magician
חווה היידרופונית איירופונית עתידנית מתקדמת המתמחה בגידולי אוכל על, נקי יותר מאורגני, ללא הזנה, הדברה, ריסוס, אדמה, או מצע. צמחים ושורשים, מים. 
שיטת גידול ייחודית שתמצאו רק כאן!

ירקות

עלי מיקרו חיים גרגיר

28.00 ₪
לא ניתן להזמין מוצר זה כרגע

עלי מיקרו חיים עשב חיטה

24.00 ₪
לא ניתן להזמין מוצר זה כרגע

עלי מיקרו חיים חמניות

25.00 ₪
לא ניתן להזמין מוצר זה כרגע

עלי מיקרו חיים ברוקולי

30.00 ₪
לא ניתן להזמין מוצר זה כרגע

עלי מיקרו חיים חילב'ה

24.00 ₪
לא ניתן להזמין מוצר זה כרגע

עלי מיקרו צנונית צ'איינה רואז

16.00 ₪
לא ניתן להזמין מוצר זה כרגע

עלי מיקרו גרגיר

22.00 ₪
לא ניתן להזמין מוצר זה כרגע

עלי מיקרו עשב חיטה

16.00 ₪
לא ניתן להזמין מוצר זה כרגע

עלי מיקרו חמניות

18.00 ₪
לא ניתן להזמין מוצר זה כרגע

עלי מיקרו ברוקולי

20.00 ₪
לא ניתן להזמין מוצר זה כרגע

עלי מיקרו חילב'ה

16.00 ₪
לא ניתן להזמין מוצר זה כרגע